Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Pozycja grupowania:
Sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Jednostka
miary
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Domy Maklerskie
Biura Maklerskie
Banki
Ogółem