Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składka przypisana brutto
Pozycja grupowania:
Dział II ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy
Pozycja grupowania:
Według sektorów instytucjonalnych
Jednostka
miary
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor przedsiębiorstw niefinansowych
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor instytucji finansowych
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor zagranica
Dział II – Grupa 1Sektor przedsiębiorstw niefinansowych
Dział II – Grupa 1Sektor instytucji finansowych
Dział II – Grupa 1Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Dział II – Grupa 1Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 1Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 1Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 1Sektor zagranica
Dział II – Grupa 2Sektor przedsiębiorstw niefinansowych
Dział II – Grupa 2Sektor instytucji finansowych
Dział II – Grupa 2Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Dział II – Grupa 2Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 2Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 2Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 2Sektor zagranica
Dział II – Grupa 3Sektor przedsiębiorstw niefinansowych
Dział II – Grupa 3Sektor instytucji finansowych
Dział II – Grupa 3Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Dział II – Grupa 3Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 3Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 3Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 3Sektor zagranica
Dział II – Grupa 4Sektor przedsiębiorstw niefinansowych
Dział II – Grupa 4Sektor instytucji finansowych
Dział II – Grupa 4Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Dział II – Grupa 4Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 4Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 4Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 4Sektor zagranica
Dział II – Grupa 5Sektor przedsiębiorstw niefinansowych
Dział II – Grupa 5Sektor instytucji finansowych
Dział II – Grupa 5Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Dział II – Grupa 5Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 5Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 5Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 5Sektor zagranica
Dział II – Grupa 6Sektor przedsiębiorstw niefinansowych
Dział II – Grupa 6Sektor instytucji finansowych
Dział II – Grupa 6Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Dział II – Grupa 6Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 6Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 6Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 6Sektor zagranica
Dział II – Grupa 7Sektor przedsiębiorstw niefinansowych
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia