Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba ubezpieczonych osób w ubezpieczeniach grupowych
Pozycja grupowania:
Grupa 1 i 2 dział II, w tym ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej, ogółem grupa 1 i 2
Jednostka
miary
Dział II – Grupa 1-2 – Osobowe
Dział II – Grupa 1
Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Dział II – Grupa 2