Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nazwa funduszu, którym zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Pozycja grupowania:
Nazwa funduszu inwestycyjnego
Jednostka
miary
Fundusz inwestycyjny zamknięty
Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
Fundusz inwestycyjny otwarty