Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj funduszu inwestycyjnego
Pozycja grupowania:
Rodzaj funduszu inwestycyjnego
Jednostka
miary
inny
powiązany
podstawowy
subfundusz