Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nowe zamówienia na statki
Pozycja grupowania:
Typ statków (100 GT i powyżej)
Jednostka
miary
Ogółem
Inne statki nietowarowe
Statki rybackie
Statki pasażerskie
Gazowce LNG
Promy
Gazowce LPG
Samochodowce
Statki ro-ro
Kontenerowce i szybkie liniowce
Chłodniowce
Drobniowce
Masowce kombinowane
Masowce (z wyłączeniem masowców kombinowanych)
Produktowce i chemikaliowce
Zbiornikowce do przewozu ropy naftowej (kadłub z podwójnym poszyciem)
Zbiornikowce do przewozu ropy naftowej (kadłub z pojedynczym poszyciem)