Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynności komornika
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S23K_4_W)
Pozycja grupowania:
Liczba protokołów (S23K_4_K)
Jednostka
miary
Liczba przeprowadzonych dochodzeń z urzędu ogółemLiczba protokołów
w tym w sprawach alimentacyjnychLiczba protokołów
Liczba spraw alimentacyjnych, w których wynagrodzenia za pracę dłużnika jest przekazywane bezpośrednio wierzycielowi w trybie art. 881 § 3 pkt 1 k.p.c.Liczba protokołów
Liczba dokonanych zajęć ruchomościLiczba protokołów
Liczba dokonanych zajęć nieruchomościLiczba protokołów
Liczba dokonanych zajęć nieruchomości w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomościLiczba protokołów
Liczba dokonanych zajęć wynagrodzeń za pracęLiczba protokołów
Liczba dokonanych zajęć wierzytelności z rachunku bankowegoLiczba protokołów
Liczba dokonanych zajęć innych wierzytelnościLiczba protokołów
Liczba dokonanych zajęć innych praw majštkowychLiczba protokołów
Liczba dokonanych zajęć ułamkowych części nieruchomościLiczba protokołów
Liczba dokonanych zajęć użytkowania wieczystegoLiczba protokołów
Liczba spraw, w których dokonano sprzedaży ruchomości w trybie licytacji publicznejLiczba protokołów
Liczba spraw, w których dokonano pozalicytacyjnej sprzedaży ruchomościLiczba protokołów
Liczba spraw, w których nastšpiło przejęcie ruchomości na własność przez wierzycielaLiczba protokołów
Liczba spraw, w których dokonano sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznejLiczba protokołów
Liczba spraw, w których nastšpiło przejęcie nieruchomości przez osoby uprawnioneLiczba protokołów
Liczba spraw, w których dłużnik dobrowolnie zapłacił dług w całości wskutek wezwania komornikaLiczba protokołów
Liczba spraw, w których dokonano sprzedaży ruchomości w trybie licytacji elektronicznejLiczba protokołów