Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S23K_5_W)
Pozycja grupowania:
Wartość w pełnych złotych (S23K_5_K)
Jednostka
miary
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym od zakładów opieki zdrowotnejWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym od jednostek sektora finansów publicznychWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z inneWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z użytkowania wieczystegoWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z ułamkowych części nieruchomościWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z innych praw majštkowychWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z innych wierzytelnościWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z rachunku bankowegoWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracęWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z nieruchomościWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z ruchomościWartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym wskutek prowadzenia egzekucji z razem (w. 3 do 11)Wartość w pełnych złotych
Łączna suma kwot zgłoszonych do wyegzekwowania w okresie sprawozdawczymWartość w pełnych złotych