Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Padnięcia świń
Pozycja grupowania:
Waga, płeć i kierunek wykorzystania
Jednostka
miary
Prosięta o wadze do 20 kg
Świnie pozostałe