Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapas pasz do karmienia zwierząt gospodarskich na koniec okresu sprawozdawczego
Pozycja grupowania:
Pasze dla zwierząt gospodarskich
Jednostka
miary
Premiksy do karmienia zwierząt gospodarskich
Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): świń
Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): bydła
Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): drobiu
Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): gdzie indziej niesklasyfikowane