Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budynki oddane do użytkowania
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Gminy