Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Struktura bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Bezrobotni ogółem i z prawem do zasiłku
Jednostka
miary
Zamieszkali na wsiOgółemOgółem
Zamieszkali na wsiOgółemZ prawem do zasiłku
Zamieszkali na wsiKobietyOgółem
Zamieszkali na wsiKobietyZ prawem do zasiłku
w tym posiadający gospodarstwo rolneOgółemOgółem
w tym posiadający gospodarstwo rolneOgółemZ prawem do zasiłku
w tym posiadający gospodarstwo rolneKobietyOgółem
w tym posiadający gospodarstwo rolneKobietyZ prawem do zasiłku
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiOgółemOgółem
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiOgółemZ prawem do zasiłku
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiKobietyOgółem
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiKobietyZ prawem do zasiłku
CudzoziemcyOgółemOgółem
CudzoziemcyOgółemZ prawem do zasiłku
CudzoziemcyKobietyOgółem
CudzoziemcyKobietyZ prawem do zasiłku
Bez kwalifikacji zawodowychOgółemOgółem
Bez kwalifikacji zawodowychOgółemZ prawem do zasiłku
Bez kwalifikacji zawodowychKobietyOgółem
Bez kwalifikacji zawodowychKobietyZ prawem do zasiłku
Bez doświadczenia zawodowegoOgółemOgółem
Bez doświadczenia zawodowegoOgółemZ prawem do zasiłku
Bez doświadczenia zawodowegoKobietyOgółem
Bez doświadczenia zawodowegoKobietyZ prawem do zasiłku
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaOgółemOgółem
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaOgółemZ prawem do zasiłku
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaKobietyOgółem
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaKobietyZ prawem do zasiłku