Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Bilans bezrobotnych 4
Pozycja grupowania:
Długotrwale bezrobotni
Jednostka
miary
OgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymdługotrwale bezrobotne
Ogółempo raz kolejnydługotrwale bezrobotne
Ogółempo pracach interwencyjnychdługotrwale bezrobotne
Ogółempo robotach publicznychdługotrwale bezrobotne
Ogółempo stażudługotrwale bezrobotne
Ogółempo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychdługotrwale bezrobotne
Ogółempo szkoleniudługotrwale bezrobotne
Ogółempo pracach społecznie użytecznychdługotrwale bezrobotne
KobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymdługotrwale bezrobotne
Kobietypo raz kolejnydługotrwale bezrobotne
Kobietypo pracach interwencyjnychdługotrwale bezrobotne
Kobietypo robotach publicznychdługotrwale bezrobotne
Kobietypo stażudługotrwale bezrobotne
Kobietypo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychdługotrwale bezrobotne
Kobietypo szkoleniudługotrwale bezrobotne
Kobietypo pracach społecznie użytecznychdługotrwale bezrobotne