Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody ze sprzedaży usług przesyłania energii elektrycznej
Pozycja grupowania:
Kategorie przychodów ze sprzedaży usług przesyłania
Pozycja grupowania:
Kierunki sprzedaży usług przesyłania
Jednostka
miary
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaRazem
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaOperatorzy systemów dystrybucyjnych (dawne SD)
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaPrzedsiębiorstwa wytwórcze
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaNa pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaOdbiorcy końcowi
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaDrobni dystrybutorzy lokalni (mniej niż 100 tyś. odbiorców)
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaPrzedsiębiorstwa obrotu
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla importu energii
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla eksportu energii
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaRezerwacja zdolności przesyłowych - tranzyt
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaRazem
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaOperatorzy systemów dystrybucyjnych (dawne SD)
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaPrzedsiębiorstwa wytwórcze
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaNa pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaOdbiorcy końcowi
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaDrobni dystrybutorzy lokalni (mniej niż 100 tyś. odbiorców)
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaPrzedsiębiorstwa obrotu
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla importu energii
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla eksportu energii
Przychody według stawek sieciowych - stawka stała - moc umownaRezerwacja zdolności przesyłowych - tranzyt
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaRazem
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaOperatorzy systemów dystrybucyjnych (dawne SD)
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaPrzedsiębiorstwa wytwórcze
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaNa pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaOdbiorcy końcowi
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaDrobni dystrybutorzy lokalni (mniej niż 100 tyś. odbiorców)
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaPrzedsiębiorstwa obrotu
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla importu energii
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla eksportu energii
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaRezerwacja zdolności przesyłowych - tranzyt
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaRazem
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaOperatorzy systemów dystrybucyjnych (dawne SD)
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaPrzedsiębiorstwa wytwórcze
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaNa pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaOdbiorcy końcowi
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaDrobni dystrybutorzy lokalni (mniej niż 100 tyś. odbiorców)
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaPrzedsiębiorstwa obrotu
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla importu energii
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla eksportu energii
Przychody według stawek sieciowych - stawka zmienna - energia dostarczonaRezerwacja zdolności przesyłowych - tranzyt
Przychody według stawki jakościowejRazem
Przychody według stawki jakościowejOperatorzy systemów dystrybucyjnych (dawne SD)
Przychody według stawki jakościowejPrzedsiębiorstwa wytwórcze
Przychody według stawki jakościowejNa pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych
Przychody według stawki jakościowejOdbiorcy końcowi
Przychody według stawki jakościowejDrobni dystrybutorzy lokalni (mniej niż 100 tyś. odbiorców)
Przychody według stawki jakościowejPrzedsiębiorstwa obrotu
Przychody według stawki jakościowejRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla importu energii
Przychody według stawki jakościowejRezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla eksportu energii
Przychody według stawki jakościowejRezerwacja zdolności przesyłowych - tranzyt
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia