Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Saldo obrotów na rynku bilansującym
Pozycja grupowania:
Energia bilansująca
Jednostka
miary
Energia bilansująca planowana
Energia bilansująca planowana - generacja wymuszona
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia)
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia) - awaryjna wymiana międzysystemowa