Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opłaty przejściowe
Pozycja grupowania:
Rodzaje odbiorców energii elektrycznej
Jednostka
miary
Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
Odbiorcy końcowi na WN i NN (z wyjątkiem odbiorców na WN i NN spełniający warunki*)
Odbiorcy końcowi na WN i NN spełniający warunki*
Operatorzy systemów dystrybucyjnych
Gospodarstwa domowe zużywające rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej
Gospodarstwa domowe zużywające rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
Gospodarstwa domowe zużywające rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej
Odbiorcy na nN (z wyjątkiem gospodarstw domowych)
Odbiorcy na SN
Odbiorcy na WN i NN (z wyjątkiem odbiorców na WN i NN spełniający warunki*)
Odbiorcy na WN i NN spełniający warunki*