Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozchód energii elektrycznej w sieci NN
Pozycja grupowania:
Kierunki rozchodu energii elektrycznej w sieci NN
Jednostka
miary
Ogółem
Dostawa do odbiorców końcowych
Dostawa do drobnych OSD (mniej niż 100 tys. odbiorców)
Nielegalny pobór
Potrzeby własne stacji
Do sieci OSD (dawne SD)
Pompowanie w elektrowniach szczytowo-pompowych
Za granicę
Potrzeby elektrowni
Potrzeby elektrowni ogólne
Potrzeby elektrowni blokowe