Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poszukujący pracy w urzędach pracy
Pozycja grupowania:
Staż pracy w latach
Jednostka
miary
bez stażu
30 lat i więcej
od 20 do 30 lat
od 10 do 20 lat
od 5 do 10 lat
od 1 do 5 lat
do 1 roku