Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Wiek - grupy
Pozycja grupowania:
W szczególnej sytuacji 3
Jednostka
miary
60 lat i więcejOsoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
60 lat i więcejdługotrwale bezrobotne
60 lat i więcejkorzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
60 lat i więcejposiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
60 lat i więcejposiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
60 lat i więcejniepełnosprawni
55-59 latOsoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
55-59 latdługotrwale bezrobotne
55-59 latkorzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
55-59 latposiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
55-59 latposiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
55-59 latniepełnosprawni
45-54 lataOsoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
45-54 latadługotrwale bezrobotne
45-54 latakorzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
45-54 lataposiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
45-54 lataposiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
45-54 lataniepełnosprawni
35-44 lataOsoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
35-44 latadługotrwale bezrobotne
35-44 latakorzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
35-44 lataposiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
35-44 lataposiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
35-44 lataniepełnosprawni
25-34 lataOsoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
25-34 latadługotrwale bezrobotne
25-34 latakorzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
25-34 lataposiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
25-34 lataposiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
25-34 lataniepełnosprawni
18-24 lataOsoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
18-24 latadługotrwale bezrobotne
18-24 latakorzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
18-24 lataposiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
18-24 lataposiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
18-24 lataniepełnosprawni