Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby zgłoszone i/lub zwolnione grupowo
Pozycja grupowania:
sektory
Pozycja grupowania:
Zwolnienia grupowe 2
Jednostka
miary
Z sektora prywatnegoZgłoszenia zwolnień grupowych
Z sektora publicznegoZgłoszenia zwolnień grupowych