Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakłady pracy
Pozycja grupowania:
sektory
Pozycja grupowania:
Zgłoszenia zwolnień grupowych
Jednostka
miary
Z sektora prywatnegoZgłoszenia zwolnień grupowych
Z sektora publicznegoZgłoszenia zwolnień grupowych