Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    O ile procent, Pana/Pani zdaniem, wzrosną/spadną ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciagu najbliższych 12 miesięcy?
Pozycja grupowania:
ocena zmian cen konsumenckich
Jednostka
miary
spadek
wzrost