Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, poprzednio pracujący
Pozycja grupowania:
pozostający bez pracy do 1, od 1 do 12, powyżej 12 miesięcy
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
do 1 miesiącaOgółem
do 1 miesiącaKobiety
od 1 do 12 miesięcyOgółem
od 1 do 12 miesięcyKobiety
powyżej 12 miesięcyOgółem
powyżej 12 miesięcyKobiety