Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni posiadający uprawnienia emerytalne
Pozycja grupowania:
Zatrudnienie w gwk , ktorzy nabyli/nabędą uprawnienia emerytalne
Pozycja grupowania:
Rok nabycia uprawnień emerytalnych
Jednostka
miary
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2017
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2018
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2019
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2020
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2021
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2022
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2023
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2024
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2025
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy2026
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2017
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2018
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2019
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2020
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2021
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2022
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2023
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2024
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2025
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy - kobiety2026
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2017
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2018
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2019
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2020
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2021
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2022
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2023
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2024
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2025
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.2026
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2017
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2018
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2019
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2020
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2021
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2022
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2023
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2024
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2025
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn. - kobiety2026
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2017
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2018
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2019
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2020
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2021
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2022
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2023
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2024
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2025
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią2026
Pierwsza
1
   
2
3
4
   
5
Nastepna
Ostatnia