Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyjęcia do górnictwa węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Przyjęcia do gwk i ich źródła
Jednostka
miary
Przyjęcia do gwk
Przyjęcia do gwk - absolwenci szkół
Przyjęcia do gwk - absolwenci szkół - zawodowe i niższe
Przyjęcia do gwk - absolwenci szkół - pomaturalne i średnie
Przyjęcia do gwk - absolwenci szkół – wyższe
Przyjęcia do gwk - w ramach górnictwa
Przyjęcia do gwk - spoza górnictwa
Przyjęcia do gwk - powroty do pracy zgodnie z Kodeksem Pracy
Przyjęcia do gwk - pozostałe