Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zarejestrowani pracownicy
Pozycja grupowania:
Rodzaje zarejestrowanych pracowników - G-09.5
Jednostka
miary
Zarejestrowani pracownicy średnio: łącznie
Zarejestrowani pracownicy średnio: pod ziemią