Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Bilans zatrudnienia gwk - liczba zatrudnionych
Jednostka
miary
Liczba zatrudnionych w gwk na 31.12. poprzedniego roku
Liczba zatrudnionych w gwk na 31.12. poprzedniego roku - pod ziemią
Liczba zatrudnionych w gwk na 31.12. poprzedniego roku - na powierzchni
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu – pod ziemią
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu – na powierzchni