Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapasy na terenie kraju surowców i produktów naftowych na stacjach paliw
Pozycja grupowania:
Rodzaje surowców i produktów naftowych
Jednostka
miary
Bioetanol skażony spełniający KZR
Gaz ciekły LPG (łącznie z autogazem i gazem w butlach)
Estry biokomponenty spełniające KZR
Oleje napędowe - paliwo żeglugowe
Nafta do silników odrzutowych turbinowych
Pozostałe nafty
Komponenty lekkiego oleju opałowego
Lekki olej opałowy
Lekki olej opałowy - paliwo żeglugowe
Komponenty ciężkiego oleju opałowego
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów powyżej 7% i innej niż 20%
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów <=20% - mieszanka B20
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów <= 7%
Komponenty oleju napędowego
Estry stanowiące samoistne paliwo B-100
Estry biokomponenty
Gaz rafineryjny
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego od 70% do 85% (mieszanka E85)
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego powyżej 10% i poniżej 70% - benzyna 98
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego powyżej 10% i poniżej 70% - benzyna 95
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego <= 10% - benzyna 98
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego <= 10% - benzyna 95
Komponenty benzynowe
Bioetanol skażony
Ropa naftowa (łącznie z kondensatem gazowym)
Komponenty nafty do silników odrzutowych turbinowych
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (<= 1%)
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (<= 1%) - paliwo żeglugowe
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (> 1%)
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (> 1%) - paliwo żeglugowe
Komponenty do produkcji asfaltów
Asfalty z przerobu ropy naftowej
Benzyna lotnicza
Benzyny specjalne (do ekstrakcji i lakierów)
Pozostałe półprodukty rafineryjne pochodzenia naftowego
Oleje bazowe smarowe
Oleje silnikowe smarowe
Oleje i preparaty smarowe
Wazeliny, gacze, parafiny, woski pochodzenia naftowego
Benzyna lekka do pirolizy
Gudron
Pozostałe produkty naftowe
Biometanol
Biodimetyloeter
Bio-ETBE
Bio-MTBE
Inne dodatki uszlachetniające pochodzenia nienaftowego
Etan
Koks naftowy
Benzole surowe
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia