Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dostawy ropy naftowej
Pozycja grupowania:
Kierunki dostaw
Jednostka
miary
Terminal naftowy w Gdańsku
Rurociąg "Przyjaźń"
Transport kolejowy