Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Struktura wydobycia z robót eksploatacyjnych - G-09.6
Jednostka
miary
Wydobycie węgla handlowego z robót eksploatacyjnych poniedziałek-piątek
Wydobycie węgla handlowego z robót eksploatacyjnych ogółem
Wydobycie urobku węglowego z robót eksploatacyjnych ogółem