Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zachorowania na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia
Pozycja grupowania:
jednostka chorobowa
Pozycja grupowania:
ewidencja
Jednostka
miary
Suma kontrolnaPotwierdzone
Suma kontrolnaPrawdopodobne
Suma kontrolnaMożliwe
Suma kontrolnaw tym hospitalizowani
Suma kontrolnaRazem
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - inne określone i nieokreślonePotwierdzone
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - inne określone i nieokreślonePrawdopodobne
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - inne określone i nieokreśloneMożliwe
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - inne określone i nieokreślonew tym hospitalizowani
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - inne określone i nieokreśloneRazem
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - polichlorowane bifenylePotwierdzone
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - polichlorowane bifenylePrawdopodobne
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - polichlorowane bifenyleMożliwe
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - polichlorowane bifenylew tym hospitalizowani
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - polichlorowane bifenyleRazem
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - dioksynyPotwierdzone
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - dioksynyPrawdopodobne
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - dioksynyMożliwe
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - dioksynyw tym hospitalizowani
Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - dioksynyRazem
T64 Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - mikotoksynyPotwierdzone
T64 Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - mikotoksynyPrawdopodobne
T64 Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - mikotoksynyMożliwe
T64 Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - mikotoksynyw tym hospitalizowani
T64 Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie - mikotoksynyRazem
T62.1-2 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - jagody i inne części roślinPotwierdzone
T62.1-2 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - jagody i inne części roślinPrawdopodobne
T62.1-2 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - jagody i inne części roślinMożliwe
T62.1-2 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - jagody i inne części roślinw tym hospitalizowani
T62.1-2 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - jagody i inne części roślinRazem
T62.0 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - grzybyPotwierdzone
T62.0 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - grzybyPrawdopodobne
T62.0 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - grzybyMożliwe
T62.0 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - grzybyw tym hospitalizowani
T62.0 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - grzybyRazem
T61 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - ryby, skorupiaki i inne produkty morzaPotwierdzone
T61 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - ryby, skorupiaki i inne produkty morzaPrawdopodobne
T61 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - ryby, skorupiaki i inne produkty morzaMożliwe
T61 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - ryby, skorupiaki i inne produkty morzaw tym hospitalizowani
T61 Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm - ryby, skorupiaki i inne produkty morzaRazem
T60 Zatrucia pestycydami – ostrePotwierdzone
T60 Zatrucia pestycydami – ostrePrawdopodobne
T60 Zatrucia pestycydami – ostreMożliwe
T60 Zatrucia pestycydami – ostrew tym hospitalizowani
T60 Zatrucia pestycydami – ostreRazem
U04 SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej UEPotwierdzone
U04 SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej UEPrawdopodobne
U04 SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej UEMożliwe
U04 SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej UEw tym hospitalizowani
U04 SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej UERazem
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
15
Nastepna
Ostatnia