Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świnie – trzoda chlewna
Pozycja grupowania:
Waga, płeć i kierunek użytkowania
Jednostka
miary
Świnie na ubój o wadze 110 kg i więcej
Świnie na ubój o wadze od 80 do 110 kg
Świnie na ubój o wadze od 50 do 80 kg
Świnie na chów o wadze 50 kg i więcej
Świnie na ubój o wadze 50 kg i więcej
Świnie pozostałe
Ogółem
Knury i knurki hodowlane
Loszki jeszcze nigdy nie kryte
Lochy pozostałe
Lochy prośne po raz pierwszy
Lochy prośne
Lochy
Warchlaki o wadze 20 - 50 kg
Prosięta o wadze do 20 kg