Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Najczęściej występująca opłata za wydzierżawione użytki rolne
Pozycja grupowania:
Jakość wybranych użytków rolnych
Jednostka
miary
łąki trwałe klasy V, VI
łąki trwałe klasy I, II, III, IV
gruty orne klasy V, VI
grunty orne klasy IIIb, IV
grunty orne klasy I, II, IIIa