Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odległość przewozów ładunków taborem żeglugi śródlądowej na polskich drogach wodnych
Pozycja grupowania:
Rodzaje taboru barkowego
Pozycja grupowania:
Rodzaj zbiornikowca
Jednostka
miary
Barki do pchaniaZbiornikowiec
Barki z własnym napędemZbiornikowiec
Barki do holowaniaZbiornikowiec