Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący w żegludze śródlądowej
Pozycja grupowania:
Pracujący w żegludze śródlądowej
Jednostka
miary
Mężczyźni
Kobiety