Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż surowców i produktów naftowych określonym odbiorcom końcowym - sprzedaż autogazu do pojazdów
Pozycja grupowania:
Rodzaje surowców i produktów naftowych
Jednostka
miary
Estry biokomponenty spełniające KZR
Bioetanol skażony spełniający KZR
Ropa naftowa (łącznie z kondensatem gazowym)