Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawartość siarki w ropie naftowej
Pozycja grupowania:
Wg krajów
Jednostka
miary
Arabia Saudyjska
Azerbejdżan
Dania
Irak
Iran
Litwa
Kanada
Kazachstan
Nigeria
Norwegia
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Ukraina
Rosja