Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gospodarstwo domowe użytkuje samochód osobowy?
Pozycja grupowania:
Użytkowanie samochodu osobowego
Lista dopuszczalnych wartości
Gospodarstwo domowe użytkujące samochód osobowy
  • tak
  • nie