Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy solarny system ciepłej wody jest połączony z innym systemem ogrzewania wody?
Pozycja grupowania:
połączenie solarnego systemu ciepłej wody z innym systemem
Lista dopuszczalnych wartości
Połączenie systemu ciepłej wody z innym systemem ogrzewania wody
  • tak
  • nie