Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Oczyszczalnie ścieków
Pozycja grupowania:
Rodzaj oczyszczalni
Lista dopuszczalnych wartości
Oczyszczalnia komunalna
  • Oczyszczalnia komunalna
  • Oczyszczalnia przemysłowa
Oczyszczalnia przemysłowa
  • Oczyszczalnia komunalna
  • Oczyszczalnia przemysłowa