Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
Pozycja grupowania:
płeć
Pozycja grupowania:
główne miejsce pracy
Lista dopuszczalnych wartości
Kobietytak
  • tak
  • nie
Kobietynie
  • tak
  • nie