Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ogrodzenie
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • nie
  • tak