Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stawka podatku VAT
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • 0%
  • 23%
  • 8%