Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kształt nieruchomości gruntowej
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • Regularny
  • Nieregularny
  • Wydłużony
  • Mocno wydłużony