Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia domu jednorodzinnego
Pozycja grupowania:
Domy
Lista dopuszczalnych wartości
Dom jednorodzinny
  • Użytkowa
  • Całkowita
  • Zabudowy
  • Mieszkalna