Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy ogólnie rzecz biorąc, ma Pan/Pani zaufanie do wymienionych instytucji:
Pozycja grupowania:
Instytucje
Lista dopuszczalnych wartości
Policja
 • Trudno powiedzieć
 • Zdecydowanie nie mam zaufania
 • Raczej nie mam zaufania
 • Raczej mam zafanie
 • Zdecydowanie mam zaufanie
władze lokalne miasta/gminy
 • Trudno powiedzieć
 • Zdecydowanie nie mam zaufania
 • Raczej nie mam zaufania
 • Raczej mam zafanie
 • Zdecydowanie mam zaufanie
Sądy
 • Trudno powiedzieć
 • Zdecydowanie nie mam zaufania
 • Raczej nie mam zaufania
 • Raczej mam zafanie
 • Zdecydowanie mam zaufanie
Rząd
 • Trudno powiedzieć
 • Zdecydowanie nie mam zaufania
 • Raczej nie mam zaufania
 • Raczej mam zafanie
 • Zdecydowanie mam zaufanie
Sejm i Senat
 • Trudno powiedzieć
 • Zdecydowanie nie mam zaufania
 • Raczej nie mam zaufania
 • Raczej mam zafanie
 • Zdecydowanie mam zaufanie