Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy przedsiębiorstwo płaci za reklamę w Internecie wykorzystującą którąkolwiek z następujących metod:


Brak rozwinięcia wymiarów