Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Wyposażenie mieszkań oddanych do użytkowania
Pozycja grupowania:
Gminy
Lista dopuszczalnych wartości
Gmina
 • wodociąg z sieci
 • kanalizacja z odprowadzeniem do sieci
 • centralne ogrzewanie z sieci
 • gaz z sieci
 • ciepła woda dostarczana z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej
 • kocioł/piec na paliwa stałe
 • kocioł/piec na paliwa gazowe
 • kocioł/piec na paliwa ciekłe
 • kocioł/piec na energię elektryczną
 • kocioł/piec na biopaliwa
 • kocioł/piec dwu- i wielopaliwowy
 • inny rodzaj ogrzewania
 • kanalizacja lokalna
 • wodociąg lokalny