Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Przedsiębiorstwa posiadające wdrożone środki bezpieczeństwa ICT
Pozycja grupowania:
Środki bezpieczeństwa ICT
Lista dopuszczalnych wartości
Testy zabezpieczeń ICT
 • tak
 • nie
Ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem ICT
 • tak
 • nie
Zbieranie „logów” w celu analizy bezpieczeństwa
 • tak
 • nie
VPN (Virtual Private Network)
 • tak
 • nie
Kontrola dostępu do sieci
 • tak
 • nie
Zapisywanie zapasowych kopii danych w osobnych lokalizacjach
 • tak
 • nie
Szyfrowanie danych
 • tak
 • nie
Uwierzytelnianie za pomocą metod biometrycznych
 • tak
 • nie
Bieżąca aktualizacja oprogramowania
 • tak
 • nie
Uwierzytelnianie za pomocą silnego hasła
 • tak
 • nie