Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przedsiębiorstwa posiadające dokumenty dotyczące środków bezpieczeństwa ICT
Pozycja grupowania:
Okresy czasu: godziny/dni/miesiące/lata -lista standardowa "wiek"
Lista dopuszczalnych wartości
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • tak
  • nie
Powyżej 12 do 24 miesięcy temu
  • tak
  • nie
Powyżej 24 miesięcy temu
  • tak
  • nie